Wednesday, May 21, 2008

Pelan Tindakan & Operasi Unit Sains SMK Ayer Baloi


PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI UNIT SAINSJABATAN SAINS & MATEMATIKSMK AYER BALOI PONTIAN

BIL

PELAN TINDAKAN


PELAN OPERASI

STRATEGI
INDIKATOR KEJAYAAN (KPI)
AKTIVITI
OBJEKTIF KHUSUS
HURAIAN
AKTIVITI
TARIKH PELAKSANAAN
1
Pemantauan P&P yang berkesan dalam bilik darjah
1. 1 Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Evidance pelajar, fail induk dan fail kelas serta borang-borang dipantau.
Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Memastikan semua pelajar berpeluang mendapat markah maksimum dalam Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PBS)
1. Mesyuarat PBS diadakan

2. Menyediakan evidens dan di semak
Februari

Februari1.2 Pencerapan P & P

Guru mengajar mengikut HSP dan Rancangan Tahunan Pelajaran
Pencerapan P & P
Memastikan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan HSP
1. Mengenalpasti tarikh dan tempoh pemantauan

2. Menyediakan jadual pemantauan

3. Menyediakan instrument pemantauan

4. Pelaksanaan pemantauan

5. Menganalisis dapatan pemantauan

6. Tindakan mengatasi masalah
Januari


Januari

Januari

Januari – Sept

Januari – Sept

Januari - Sept


1.3 Pencerapan Buku Rekod Mengajar guru.


Semua buku rekod mengajar dapat dicerap dan tindakan sewajarnya telah diambil.

Pencerapan buku rekod mengajar guru

Memastikan buku rekod mengajar guru ditulis berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) dan Rancangan Mengajar Tahunan dan mengikut format yang betul

1. Menyediakan jadual pencerapan buku rekod mengajar guru.

2. Melaksanakan pencerapan buku rekod mengajar.

3. Mengesan buku rekod yang belum dicerap dan mengambil tindakan sewajarnya.


Januari


Januari -Nov


Januari -Nov

1.4. Audit Kurikulum

P&P dijalankan selaras dengan rancangan tahunan.


Audit Kurikulum
Memastikan penyelarasan P&P mengikut rancangan tahunan
1.Mesyuarat pembentukan AJK Pemantauan

2. Menyediakan jadual pemantauan

3. Menyediakan instrumen pemantauan

4. Edar jadual pemantauan

5. Pelaksanaan pemantauan

6. Penyediaan laporan

7. Tindakan mengatasi masalah
Januari


Januari

Januari

Januari

Januari-Sept

Januari-Sept

Januari-Sept


1.5. Pencerapan buku latihan pelajar.

Semua buku latihan murid dapat diaudit
Pencerapan Buku Latihan Murid
Mengaudit buku latihan murid
1.Mesyuarat pembentukan AJK Pemantauan

2.Menyediakan jadual penghantaran buku latihan murid

3.Menyediakan instrumen pemantauan

4.Edar jadual penghantaran buku latihan

5.Penghantaran buku latihan

6.Semakan Buku Latihan

7.Penyediaan laporan

8.Tindakan mengatasi masalah

Januari


Januari


Januari

Januari

Januari

Januari-Sept

Januari-Sept

Januari-Sept
2
Meningkatkan kualiti P&P di kalangan guru-guru
2.1. Penggunaan ICT

Bahan ICT digunakan secara maksimum dalam P&P.

Penggunaan ICT
Memastikan penggunaan ICT secara maksimum dalam P&P.
1. Mesyuarat penggunaan ICT

2. Penggunaan ICT dalam P&P

3. Merekod penggunaan peralatan ICT

4. Post-mortem penggunaan ICT

Januari

Januari-September

Januari-September

April

2.2. Membekalkan HSP kepada murid

Pelajar mengetahui skop khusus bagi setiap topik
Membekalkan HSP kepada murid
Memastikan pelajar mengetahui skop khusus bagi setiap topik
1. Menyediakan HSP mengikut bilangan murid

2. Mengedarkan HSP kepada murid

3. Menerangkan kandungan HSP kepada pelajar

Januari


Januari

Januari


2.3. Penyelarasan rancangan pengajaran tahunan .

Semua guru mempunyai RPT yang sama dan seragam.

Penyelarasan rancangan pengajaran tahunah untuk setiap mata pelajaran Sains
Memastikan semua guru menggunakan RPT yang seragam mengikut aras kelas.
1.Mesyuarat Panitia Sains

2.Menetapkan tugasan kepada guru

3.Guru-guru membuat RPT mengikut agihan yang telah diberikan

4.RPT yang telah siap dikumpulkan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy dan diaggihkan ke semua guru

Januari

Januari


Jan- Febuari


Mac

2.5 Pelaksanaan PPSMI
Semua P&P dijalankan dalam Bahasa Inggeris
Pelaksanaan PPSMI
Memastikan PPSMI dilaksanakan oleh semua guru

1. Perlantikan AJK PPSMI

2. Mesyuarat AJK

3. Menyediakan jadual dan instrumen pemantauan

4. Pemantauan pelaksanaan PPSMI di sekolah

Jan

Jan

Jan


Feb - Okt
3
Mengadakan program yang mendatangkan impak yang maksima dalam pencapaian akademik
3.1. Headcount

Guru Sains boleh aplikasikan head count untuk penilaian prestasi semasa pelajar
Headcount.

Meningkatkan aplikasi head count untuk mengukur prestasi semasa pelajar.
1. Mesyuarat pembentukan AJK

2. Menyediakan surat panggilan menghadiri bengkel

3. Melaksanakan bengkel

4. Mengaplikasi Head Count untuk Mata Pelajaran Sains

Januari


Februari

Februari

Jan-Oktober

3.2. Membuat post-mortem

Semua pelajar kelas peperiksaan telah dikenalpasti tahap prestasi yang berbeza dan dilakukan penambah
baikan.

Membuat post-mortem
Semua prestasi ujian dan peperiksaan sekolah dapat diaudit
1. Mesyuarat Post Mortem
Bidang Sains peringkat sekolah

2. Membuat post mortem
2.1 Ujian Bulanan 1
2.2 Ujian Bulanan 2
2.3 Peperiksaan Setengah Tahun
2.4 Ujian Bulanan 3
2.5 Peperiksaan Percubaan/Akhir Tahun

3. Ulangkaji topik-topik yang tidak dikuasai pelajar
Feb


Feb (slps ujian 1)
April (slp ujian 2)
Mei (slps pep)
Julai (slps ujian)
Sept/ Oktober
(slps peperiksaan)

Slps setiap ujian dan peperiksaan


3.3 Membina Jadual Speksifikasi Ujian (JSU) dan Bank Item

JSU dan Bank Item dihasilkan 2 minggu sebelum setiap ujian dan peperiksaan.

Membina JSU dan Bank Item
Menghasilkan soalan berkualiti dan berasaskan HSP
1. Menerima jadual ujian dan peperiksaan

2. Menyediakan JSU

3. Membina item

Januari - Ogos


Januari -Ogos

Januari -Ogos


3.4 Menjalankan analisa item

Topik-topik yang pelajar lemah dapat dikenalpasti.

Menjalankan analisa item
Mengenalpasti topic-topik yang tidak dapat dikuasai oleh pelajar dalam ujian bulanan dan peperiksaan berasaskan HSP

1. Analisa bilangan pelajar yang tidak dapat menjawab untuk setiap soalan.

2. Mengira peratusan pelajar yang dapat menjawab untuk setiap soalan

3. Mengenalpasti topik-topik yang pelajar lemah

4. Mengadakan tindakan susulan untuk memperbaiki kelemahan pelajar

Januari - Ogos


Januari -Ogos


Januari -Ogos


Januari - Ogos


3.5 Mengadakan Kelas Tambahan Terancang (galus) untuk mempertingkatkan prestasi pelajar-pelajar galus.

Bilangan pelajar galus yang lulus
bertambah
Mengadakan Kelas Tambahan Terancang (galus) untuk mempertingkatkan prestasi pelajar-pelajar galus.
Meningkatkan prestasi pencapaian pelajar-pelajar (galus) dalam Sains
1. Kenalpasti markah akhir tahun 2007 (TOV) pelajar-pelajar tingkatan 2 dan Tingkatan 4.

2. Kenalpasti markah ujian diagnostic 1 (OTI 1) pelajar-pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5.


3. Mengadakan perjumpaan dengan pelajar galus dengan ibu bapa pelajar serta menandatangani surat aku janji.

4. Menyemak kerja-kerja pelajar galus ( buku nota, buku latihan, laporan amali / kerja kursus)

5. Menyediakan bahan P&P mengikut aras pelajar Kelas Tambahan Terancang dan kelas tambahan dijalankan.

6. Kenalpasti markah ujian diagnostic 2 pelajar-pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5.

7. Menyediakan bahan P&P mengikut aras pelajar Kelas Tambahan Terancang dan kelas tambahan dijalankan.

8. Kenalpasti markah Peperiksaan Pertengahan Tahun (OTI 2) pelajar-pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5.

9. Menyediakan bahan P&P mengikut aras pelajar Kelas Tambahan Terancang dan kelas tambahan dijalankan.

10. Kenalpasti markah Peperiksaan Percubaan (OTI 3) pelajar-pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5.

11. Menyediakan bahan P&P mengikut aras pelajar Kelas Tambahan Terancang dan kelas tambahan dijalankan.

Disember 2007 – Januari 2008


Pertengahan FebruariAkhir FebruariFeb, April, Julai dan SeptemberMac – AprilAprilApril – Mei
Cuti Pertengahan Semester 1Jun – Ogos
September


3
Perfect Score
3.6 Meningkatkan bilangan pelajar perfect score

Peningkatan prestasi pelajar
target perfect score dalam ujian dan peperiksaan berdasarkan TOV, OTI 1, OTI 2 & OTI 3

Meningkatkan bilangan pelajar perfect score dalam mata pelajaran Sains
Mempertingkatkan prestasi pelajar dengan meningkatkan bilangan pelajar mendapat perfect score dalam mata Pelajaran Sains
1. Kenalpasti pelajar target
perfect score iaitu pelajar Ting. 3 dan 5 yang mendapat markah 65 – 100% berdasarkan keputusan peperiksaan akhir tahun 2007 / TOV 2008

2. Menyediakan senarai nama pelajar target perfect score

3. Mengadakan perjumpaan dgn pelajar target perfect score dan ibubapa pelajar serta menandatangani surat akujanji

4. Menyemak kerja-kerja pelajar target (buku nota, buku latihan, laporan amali/ kerja kursus)

5. Memantau prestasi ujian dan peperiksaan pelajar target tiga minggu selepas ujian dan peperiksaan dan membuat pertemuan dengan pelajar target dan memberi surat maklumbalas kepada ibubapa

6. Memberikan cenderahati kepada pelajar target yang mencapai objektif

Dis 2007

Januari 2008Januari 2008Feb, April, Julai
& SeptMac, Jun, Ogos dan Okt
Nov
4
Melengkapkan dan mengurus ABM dan ICT
4.1 Menyediakan senarai ABM dan ICT Sains


Senarai ABM & bahan ICT dapat disiapkan

Menyediakan senarai ABM dan ICT
Menyediakan satu senarai ABM dan bahan ICT Sains untuk kegunaan guru Sains demi kebaikan pelajar-pelajar Tingkatan 1 hingga 5
1. Mengenalpasti ABM dan bahan ICT Sains yang sedia ada dalam bilik alat, bilik sumber, bilik EteMS dan makmal sains dari buku stok

2. Menyediakan senarai ABM dan bahan Sains yang sedia ada

3. Mengedarkan ABM dan bahan ICT Sains dan Matematik yang telah siap kepada guru-guru Sains dan Matematik

Dis 2007
Dis 2007Jan
Disediakan oleh :

Pn Rosita Binti Mohd Aris
Sek.Men.Keb.Ayer Baloi, Pontian
( ita_6567@yahoo.com )

No comments: